کالیبراسیون فشارسنج

کالیبراسیون فشارسنج
کد محصول:020307

اصول و مبانی

 فشار وارد بر يك سيال در يك نقطه برابر است با نسبت نيروي اعمال شده بر سطح مقطع سيال در آن نقطه   P=F/A كه در اين رابطه F‌ نيروي وارد بر سطح A, (N) سطح اعمال نيروFeshar  و P فشار وارد بر سيال (Pa) ميباشد. از طرفي قانون پاسكال بيان ميكند كه : هر تغییری در فشار اعمال شده بر یک سیال تراکم ناپذیر محبوس به هر بخش از سیال و به دیواره های ظرف انتقال می یابد و فشار وارد بر یک سیال در یک محفظه ی محدود (ظرف بسته) در تمام نقاط داخل محفظه و در همه جهت ها یکسان است. بنابراين با اتصال محفظه سيال به يك فشارسنج ميتوان فشار سيال را اندازه گيري نمود و اين فشار با توجه به قانون پاسكال در نقاط مختلف يكسان است.

 

هدف آزمایش

  •  بررسي رابطه فشار و نيرو

 

 

نام تجهيزاتکد قطعهتعداد
  
  
  

 

قطعات ارسالي با توجه به سفارش مشتري مي تواند متفاوت باشد و قطعات دستگاه بر اساس فاکتور صادر شده ارسال خواهند شد و ممکن است با ليست فوق متفاوت باشند.

 

  

 

تجهيزات پيشنهادي ندارد .

 

راهنمای کاربری

عکس

در صورت تفاوت نسخه خريداري شده با مستندات محصول ارايه شده دراين بخش ِجهت دريافت نسخه منطبق با محصول خريداري شده با شرکت تماس بگيريد.

 

کالیبراسیون گیج فشار

کالیبراتور فشارسنج