پمپ گریز از مرکز

 

نام تجهيزاتکد قطعهتعداد
  
  
  

 

قطعات ارسالي با توجه به سفارش مشتري مي تواند متفاوت باشد و قطعات دستگاه بر اساس فاکتور صادر شده ارسال خواهند شد و ممکن است با ليست فوق متفاوت باشند.

 

  


تجهيزات پيشنهادي ندارد .


در حال بروز رسانی است.

 

پمپ سانتریفیوژ

مشخصه های پمپ گریز از مرکز