تلفات سیستم لوله کشی

 

نام تجهيزاتکد قطعهتعداد
  
  
  

 

قطعات ارسالي با توجه به سفارش مشتري مي تواند متفاوت باشد و قطعات دستگاه بر اساس فاکتور صادر شده ارسال خواهند شد و ممکن است با ليست فوق متفاوت باشند.

 

  

 تجهيزات پيشنهادي ندارد .

 


در حال بروز رسانی است.

 

افت فشار در سیستم لوله کشی و اتصالت

تلفات سیستم لوله کشی

بررسی اصطکاک در شبکه لوله کشی