کانال رو باز

کانال رو باز
کد محصول:020313

اصول و مبانی

اثرات ویسکوزیته : برای تشخیص جریان از نظر حالت یا وضعیت جریان یعنی لایه ای یا آشفته بودن از تعریف عدد رینولدز استفاده می شود.

اثرات نیروهای ثقل :برای در نظر گرفتن این امر از عددی به نام عدد فرود  kanal robaz استفاده می شود

چند دسته بندی بر عدد فرود وجود  دارند که عبارتند از :

 F<1، جریان زیر بحرانی(Subcritical)، در این حالت نیروی ثقل تاثیر غالب دارد و سرعت جریان کم است .

 F=1، جریان بحرانی(Critical) است.

F>1 ، جریان فوق بحرانی(Supercritical) ، اثر نیرو بیشتر است یعنی سرعت جریان زیاد تر است.

 

 

هدف آزمایش

  • آشنایی با قوانین حاکم بر جریان در کانالهای روباز
  • انواع جریانها و دسته بندی آنها
  • یافتن عمق بحرانی و نرمال، مشاهده پرش هیدرولیکی و یافتن مشخصه های آن و مقایسه با تئوری و بررسی سرریزهای مختل

 

 

نام تجهيزاتکد قطعهتعداد
  
  
  

 

قطعات ارسالي با توجه به سفارش مشتري مي تواند متفاوت باشد و قطعات دستگاه بر اساس فاکتور صادر شده ارسال خواهند شد و ممکن است با ليست فوق متفاوت باشند.

 

  

 

تجهيزات پيشنهادي ندارد .

 

راهنمای کاربری

راهنمای نصب و راه اندازی

کاتالوگ

عکس

در صورت تفاوت نسخه خريداري شده با مستندات محصول ارايه شده دراين بخش ِجهت دريافت نسخه منطبق با محصول خريداري شده با شرکت تماس بگيريد.

 

 

کانال جریان

فلوم آموزشی