ارتعاشات آزاد خطی یک درجه آزادی و پیچشی یک و دو درجه آزادی

ارتعاشات آزاد خطی یک درجه آزادی و پیچشی یک و دو درجه آزادی
کد محصول:020603

اصول و مبانی

 

 

     هنگامی که یک جسم آویخته به فنر، از موقعیت تعادل خود انحراف یابد، حرکت حاصله آن را در غیاب هر گونه نیروهای خارجی وارده ، ارتعاش آزاد نامند. در هر حالت واقعی ارتعاش آزاد، نیرویی بازدارنده یا میرا کننده موجود است که تمایل دارد حرکت را مستهلک کند. نیروهای میرایی متداول ، ناشی از اصطکاک مکانیکی و استهلاک گرانرو سیال هستند. در اینجا، حالتی ایده آل را در نظر می گیریم که در آن، نیروهای میرایی به اندازه کافی کوچک هستند تا از وجود آنها چشم پوشی شود.

 

 

هدف آزمایش

    تحقیق در مورد رابطه Untitled

 

 

نام تجهيزاتکد قطعهتعداد
  
  
  

 

قطعات ارسالي با توجه به سفارش مشتري مي تواند متفاوت باشد و قطعات دستگاه بر اساس فاکتور صادر شده ارسال خواهند شد و ممکن است با ليست فوق متفاوت باشند.

 

  

 

تجهيزات پيشنهادي ندارد .

 

کاتالوگ

عکس

در صورت تفاوت نسخه خريداري شده با مستندات محصول ارايه شده دراين بخش ِجهت دريافت نسخه منطبق با محصول خريداري شده با شرکت تماس بگيريد.

 

عناوین مشابه ندارد.