بادامک و پیرو

بادامک و پیرو
کد محصول:020602

اصول و مبانی

بادامک يکي از اجزاي ماشين بوده  که جزء ديگري به نام پيرو را با تماس مستقيم تحت شرايط تعين شده اي به حرکت در مي آورد. مکانيزمهاي بادامک وپيرو ساده و ارزان بوده، اجزاي متحرک محدودي دارندو جاي بسيار کمي را اشغال مي کنند به علاوه طراحي حرکتهاي پيرو ،با هر نوع مشخصه مطلوب کار دشواري نيست. به همين سبب در ماشينهاي مدرن از مکانيزمهاي بادامکي به گستردگي استفاده مي شود. تنوع و انعطاف پذيري موجود درسيستمهاي بادامکي از جمله جنبه هاي جذاب آنها است. در يک سيکل دورا ن يک بادامک مي توان به پيرو چندين نوع حرکت مختلف (ساکن ،سرعت ثابت،شتاب ثابت،شتاب متغير،...) را داد. از اين رو جزو اجزايي قرار دارند که اغب در ماشينها ي اتوماتيک همانند ماشينهاي چاپ ،ماشينهاي ابزار ،ماشينهاي احتراق داخلي وحسابگرهاي مکانيکي مورد استفاده قرار مي گيرند. پيرو ممکن است غلتشي بوده ويا لغزشي باشد. در بادامکهاي غلتشي معمولا از يک رولر به منظور جلوگيري از لغزش و سايش استفاده مي شود.

 

هدف آزمایش

  • بررسي روشهاي رسم پروفيل بادامک
  • بررسي مسئله جامپ در بادامکها و عوامل موثر در جلوگيري از آن
  • مشاهده و بررسي رفتار ديناميکي بادامکها پيرو تحت شرايط مختلف

 

نام تجهيزاتکد قطعهتعداد
  
  
  

 

قطعات ارسالي با توجه به سفارش مشتري مي تواند متفاوت باشد و قطعات دستگاه بر اساس فاکتور صادر شده ارسال خواهند شد و ممکن است با ليست فوق متفاوت باشند.

 

  

 

تجهيزات پيشنهادي ندارد .

 

راهنمای کاربری

راهنمای نصب و راه اندازی

کاتالوگ

عکس

در صورت تفاوت نسخه خريداري شده با مستندات محصول ارايه شده دراين بخش ِجهت دريافت نسخه منطبق با محصول خريداري شده با شرکت تماس بگيريد.

 

بادامک