بالانس استاتیکی و دینامیکی

بالانس استاتیکی و دینامیکی
کد محصول:020603

اصول و مبانی

با توجه به اينكه ماشينها و موتورها امروزه داراي سرعت دوراني بسيار زيادي بوده و روز به روز نيز سرعتشان افزايش مي يابد.، لازم است كليه قسمتهايي كه داراي حركت دوراني هستند تا حد امكان ،‌ كاملاً بالانس و متعادل شوند . عدم بالانس بودن اجزاي دوراني در اين ماشينها از يك طرف سبب افزايش نيروهاي وارده بر تكيه گاه ها و و افزايش تنش در اجزاء ماشين مي شوند و از طرف ديگر باعث به وجود آمدن ارتعاشات نامطلوب و خطرناك در ماشين مي شوند. 

 

 هدف آزمایش

  •      بالانس كردن يك سيستم متشكل از اجرام دوران كننده از لحاظ استاتيكي و ديناميكي
  •     به دست آوردن روابط مورد نياز جهت بالانس كردن نيروها با توجه به شرايط لازم براي بالانس استاتيكي و ديناميكي
  •      مقايسه روش برداري و تحليلي براي به دست آوردن موقعيت اجرام دوران كننده
  •      بررسي اثرات ناشي از نابالانسي

نام تجهيزاتکد قطعهتعداد
  
  
  

 

قطعات ارسالي با توجه به سفارش مشتري مي تواند متفاوت باشد و قطعات دستگاه بر اساس فاکتور صادر شده ارسال خواهند شد و ممکن است با ليست فوق متفاوت باشند.

 

  

 

تجهيزات پيشنهادي ندارد .

 

 کاتالوگ

عکس

در صورت تفاوت نسخه خريداري شده با مستندات محصول ارايه شده دراين بخش ِجهت دريافت نسخه منطبق با محصول خريداري شده با شرکت تماس بگيريد.

 

بالانسینگ