گاورنر
کد محصول:020607

اصول و مبانی

فرمان دهنده هاي مکانيکي ابزاري غالبا کنترلي هستند که با ميزان تغيير يکي از پارامتر هاي سيستم ، واکنش نشان داده و محدوده کنترلي را براي دستگاه ايجاد ميکند .گاورنر در موتورهاي ديزل نقش کنترل کننده ميزان سوخت و در نتيجه آن سرعت را دارد. بدين ترتيب که هرگاه سرعت از حد معيني بيشتر شود ، باز شدن بازو هاي گاورنر و زياد شدن شعاع دوران جرمهاي گاورنر موجب بالا آمدن کشوئي آن و در نتيجه با اتصال مکانيزم آن به هنگام عبور سوخت باعث ميشود که سوخت کمتري عبور کرده و سرعت در نتيجه آن کم ميشود .گاورنرها انواع و ترکيبات متفاوتي دارند . گاورنر ساده ، گاورنر پورتر ، گاورنر پروئل و گاورنر هارتنل از جمله انواع مختلف گاورنرها هستند.

هدف آزمایش

  •   بررسي طرز کار و روابط مربوطه به سه نوع گاورنر مختلف ( پورتر پروئل هارتل )
  •  درک مفاهيم حساسيت گاورنر؛ پايداري گاورنر؛ کارايي و قدرت آن و مقايسه نتايج آزمايش با نتايج حاصل از روابط تئوري 

 

نام تجهيزاتکد قطعهتعداد
  
  
  

 

قطعات ارسالي با توجه به سفارش مشتري مي تواند متفاوت باشد و قطعات دستگاه بر اساس فاکتور صادر شده ارسال خواهند شد و ممکن است با ليست فوق متفاوت باشند.

 

  

 

تجهيزات پيشنهادي ندارد .

 

راهنمای نصب و راه اندازی

عکس

کاتالوگ

 در صورت تفاوت نسخه خريداري شده با مستندات محصول ارايه شده دراين بخش ِجهت دريافت نسخه منطبق با محصول خريداري شده با شرکت تماس بگيريد.

 

عناوین مشابه ندارد.