بررسی پدیده تداخل در تداخل سنج مایکلسون

بررسی پدیده تداخل در تداخل سنج مایکلسون
کد محصول:010707

اصول و مبانی

تداخل سنج مایکلسون مثال مهمی از تداخل دو موج نوری است که در آن دو پرتو نتیجه تقسیم دامنه یک اشعه نوری بوده و دراین تقسیم دو جبهه موج از نظر پهنا فرقی نخواهند کرد ولی شدت آنها کاهش خواهد یافت. برای تشکیل فریز باید دو شرط مهم تامین باشد. اول آنکه منبع نور گسترده باشد برای این منظور از یک شیشه مات استفاده می شود و دوم آنکه نور باید در حالت کلی تک رنگ یا تقریبا چنین باشد. 

 

هدف آزمایش

  • آشنایی با تداخل سنج مایکلسون
  • مدرج کردن تداخل سنج
  • اندازه گیری طول موج مجهول
  • اندازه گیری ضریب شکست گازها و مایعات

 

 

نام تجهيزاتکد قطعهتعداد
 لامپ سدیم  S0435  1
 منبع تغذیه لامپ سدیم  S0436  1
 قاب لامپ سدیم   S0541  1
 سه پایه رومیزی کوچک قابل تنظیم  S0133  1
 ستون با قطر 10 و طول 500 میلیمتر  S0143  1
 دستگاه انترفرومتر مایکلسون  S0418  1
 بست 12 به 10 (پیچ دستی کائوچویی)   S0151  1

 

قطعات ارسالي با توجه به سفارش مشتري مي تواند متفاوت باشد و قطعات دستگاه بر اساس فاکتور صادر شده ارسال خواهند شد و ممکن است با ليست فوق متفاوت باشند.

 

  

 

تجهيزات پيشنهادي ندارد .

 

راهنمای کاربری

کاتالوگ

در صورت تفاوت نسخه خريداري شده با مستندات محصول ارايه شده دراين بخش ِجهت دريافت نسخه منطبق با محصول خريداري شده با شرکت تماس بگيريد.

 

عناوین مشابه ندارد.