بررسی پدیده تداخل در تداخل سنج مایکلسون و مطالعه وابستگی راه نوری به فشار

اصول و مبانی

 

هدف آزمایش

 

 

نام تجهيزاتکد قطعهتعداد
 لامپ سدیم  S0435  1
 منبع تغذیه لامپ سدیم  S0436  1
 قاب لامپ سدیم   S0541  1
 سه پایه رومیزی کوچک قابل تنظیم  S0133  1
 ستون با قطر 10 و طول 500 میلیمتر  S0143  1
 دستگاه انترفرومتر مایکلسون  S0418  1
 بست 12 به 10 (پیچ دستی کائوچویی)   S0151  1
 پمپ تخلیه و فشار سنج مایکلسون S0419  1
 محفظه شفاف انترفرومتر S0421  1
 محفظه خلاء شفاف انترفرومتر S0420  1

 

قطعات ارسالي با توجه به سفارش مشتري مي تواند متفاوت باشد و قطعات دستگاه بر اساس فاکتور صادر شده ارسال خواهند شد و ممکن است با ليست فوق متفاوت باشند.

 

  

 

تجهيزات پيشنهادي ندارد .

 

در حال بروز رسانی است.

 

عناوین مشابه ندارد.