مجموعه کامل تداخل(مدل x)

اصول و مبانی

 

 

 

هدف آزمایش

نام تجهيزاتکد قطعهتعداد
لغزنده ریل اپتیکی مدرن S0393  2
میکروسکوپ مکانیکی (X)  S0536  1
 ریل اپتیکی مدرن  S0392  1
 سه پایه رومیزی کوچک قابل تنظیم  S0133  2
 ستون با قطر 10 و طول 500 میلیمتر  S0143  1
 ستون با قطر 10 و طول 180میلیمتر  S0147  1
 بست 12 به 10 (پیچ دستی کائوچویی)   S0151  1
دو منشور فرنل S0408  1
 پک دوشکاف یانگ (دو عدد دو شکاف)  S0400  1
 اسلایدگیر ثابت   S0405  1
آینه لوید S0410  1
دو آینه فرنل S0409  1
شکاف متغیر S0398  1
لامپ سدیم S0435  1
منبع تغذیه لامپ سدیم S0436  1
قاب لامپ سدیم S0541   1 
;کولیس معمولی S0050  1

 

قطعات ارسالي با توجه به سفارش مشتري مي تواند متفاوت باشد و قطعات دستگاه بر اساس فاکتور صادر شده ارسال خواهند شد و ممکن است با ليست فوق متفاوت باشند.

 

  

 

تجهيزات پيشنهادي ندارد .

 

 

در صورت تفاوت نسخه خريداري شده با مستندات محصول ارايه شده دراين بخش ِجهت دريافت نسخه منطبق با محصول خريداري شده با شرکت تماس بگيريد. 

دو روزنه یانگ