مجموعه کامل تداخل (مدل XZ)

اصول و مبانی

 

هدف آزمایش

 

 

نام تجهيزاتکد قطعهتعداد
 لامپ سدیم  S0435  1
 منبع تغذیه لامپ سدیم  S0436  1
 قاب لامپ سدیم   S0541  1
 سه پایه رومیزی کوچک قابل تنظیم  S0133  1
 ستون با قطر 10 و طول 500 میلیمتر  S0143  1
 دستگاه انترفرومتر مایکلسون  S0418  1
 بست 12 به 10 (پیچ دستی کائوچویی)   S0151  1

 

قطعات ارسالي با توجه به سفارش مشتري مي تواند متفاوت باشد و قطعات دستگاه بر اساس فاکتور صادر شده ارسال خواهند شد و ممکن است با ليست فوق متفاوت باشند.

 

  

 

تجهيزات پيشنهادي ندارد .

 

در حال بروز رسانی است.

 

عناوین مشابه ندارد.