مجموعه کامل تداخل بوسیله لیزر

اصول و مبانی

 

 

 

هدف آزمایش

نام تجهيزاتکد قطعهتعداد
 متر  S0055  1
 پرده نمایش  S0499  1
 گیره کاغذ کلیپسی  S0627  2
 سه پایه رومیزی کوچک قابل تنظیم  S0133  3
 ستون با قطر 10 و طول 500 میلیمتر  S0143  3
 لیزر نیمه هادی قرمز  S0441  1
 بست 10 به 10 (پیچ دستی کائوچویی)   S0153  3
دو منشور فرنل S0408  1
 پک دوشکاف یانگ (دو عدد دو شکاف)  S0400  1
 اسلایدگیر ثابت   S0405  1
آینه لوید S0410  1
دو آینه فرنل S0409 1

 

قطعات ارسالي با توجه به سفارش مشتري مي تواند متفاوت باشد و قطعات دستگاه بر اساس فاکتور صادر شده ارسال خواهند شد و ممکن است با ليست فوق متفاوت باشند.

 

  

 

تجهيزات پيشنهادي ندارد .

 

 

در صورت تفاوت نسخه خريداري شده با مستندات محصول ارايه شده دراين بخش ِجهت دريافت نسخه منطبق با محصول خريداري شده با شرکت تماس بگيريد. 

دو روزنه یانگ