دو شکاف یانگ با لیزر

دو شکاف یانگ با لیزر
کد محصول:010725

اصول و مبانی

هرگاه در مقابل شكاف باريك S  دو شكاف باريك و نزديك بهم  S2و S1 را قرار دهيم بطوريكه  S2و S1 به يك فاصله از چشمه S باشد، بر پرده P موازي با دو شكاف نوارهاي تداخلي تاريك و روشن بنام فريز تشكيل مي شود. تشكيل فريز به محل بستگي ندارد و در تمام نقاط بعد از دو شكاف وجود دارند .چنين فريزهايي را جايگزين نشده گويند. بين دو فريز تاريك و روشن مجاور حد جدائي واضحي وجود ندارد بلكه پس از فريز روشن ، نور بتدريج كم شده و به فريز تاريك ختم مي شود.مي توان با اندازه گيري فاصله دو فريز متوالي ايجاد شده بوسيله دو شکاف طول موج نور به كار رفته را حساب كرد.

 

هدف آزمایش

  • اندازه‌گیری طول‌موج نور لیزر با استفاده از تیغه‌ی دوشکاف

نام تجهيزاتکد قطعهتعداد
 متر  S0055  1
 پرده نمایش  S0499  1
 گیره کاغذ کلیپسی  S0627  2
 سه پایه رومیزی کوچک قابل تنظیم  S0133  2
 ستون با قطر 10 و طول 500 میلیمتر  S0143  3
 لیزر نیمه هادی قرمز  S0441  1
 بست 10 به 10 (پیچ دستی کائوچویی)   S0153  3
 پک دوشکاف یانگ (دو عدد دو شکاف)  S0400  1
 اسلایدگیر ثابت   S0405  1

 

قطعات ارسالي با توجه به سفارش مشتري مي تواند متفاوت باشد و قطعات دستگاه بر اساس فاکتور صادر شده ارسال خواهند شد و ممکن است با ليست فوق متفاوت باشند.

 

  

 

تجهيزات پيشنهادي ندارد .

 

 

در صورت تفاوت نسخه خريداري شده با مستندات محصول ارايه شده دراين بخش ِجهت دريافت نسخه منطبق با محصول خريداري شده با شرکت تماس بگيريد. 

دو روزنه یانگ