اندازه گیری سرعت صوت

اندازه گیری سرعت صوت
کد محصول:010315

اصول و مبانی

موج اولتراسونیکی در هوا و در جهت مثبت محور x منتشر میشود به صورت زیر مشخص میشوند:sorat1که p فشار هوا است، X فاصله از مبدا مختصات و t زمان سپری شده. حال وقتی که یک موج در مکان جابجا میشود به خاطر جمله  در آرگومان، فازش تغییر میکند. اگر یک موج را از منبع به اسیلوسکوپ برسانیم از طریق سیم، جمله  وجود ندارد و موج به صورت زیر مشخص میشود:sorat2pngکه در آن V پتانسیل نمایش داده شده در اسیلوسکوپ است.چون گیرنده نوسانات هوا را به نوسانات الکتریکی تبدیل می کند و اسیلوسکپ وظیفه نشان دادن آن را دارد.حال اگر در اسیلوسکوپ این دو موج را از طریق حالت x-yنمایش دهیم منحنی لیساژو شکل خواهد گرفت. از آنجا که فرکانس های دو موج ورودی یکی است و فقط فاز اولیه آنها متفاوت است منحنی ما شکل ساده ای خواهد داشت که همبند است. حال اگر مکان گیرنده روی محورxتغییر کند به خاطر تغییر اختلاف فاز بین موجهای ورودی شکل منحنی تغییر میکند.

 

هدف آزمایش

  • اندازه گیری طول موج اولتراسونیک و بدست آوردن سرعت فاز آنها در هوا

 

 

نام تجهيزاتکد قطعهتعداد
   
  

 

قطعات ارسالي با توجه به سفارش مشتري مي تواند متفاوت باشد و قطعات دستگاه بر اساس فاکتور صادر شده ارسال خواهند شد و ممکن است با ليست فوق متفاوت باشند.

 

  

 

تجهيزات پيشنهادي ندارد .

 

راهنمای کاربری

کاتالوگ

عکس

در صورت تفاوت نسخه خريداري شده با مستندات محصول ارايه شده دراين بخش ِجهت دريافت نسخه منطبق با محصول خريداري شده با شرکت تماس بگيريد.

 

 

عناوین مشابه ندارد.