تفرق امواج اولتراسونیک از شبکه عدسی فرنل

تفرق امواج اولتراسونیک از شبکه عدسی فرنل
کد محصول:010312

اصول و مبانی

یک موج تخت با طول موج λ به صورت عمودی به صفحه S برخورد می کند . طبق اصل هویگنس، هر نقطه روی صفحه می تواند به عنوان یک منبع موج کروی عمل کند. تخته فرنل در مکان صفحه S قرار می گیرد. این تخته به حلقه های هم مرکزی که متناوبا به صورت شکاف (موج را عبور می دهد) و یا مانع (مانع عبور موج می شود) عمل می کند، تقسیم می شود. هرچند این مناطق، مساحت یکسانی ندارند ولی شعاع مرزی آنها طوری طراحی شده است که امواجی که به نقطه فاصله کانونی تخته فرنل است می رسند دارای اختلاف راه adasi2  خواهند بود.یک تخته منطقه ای، مانع عبور امواج با تداخل ویرانگر می شود و تنها به امواج با اختلاف فاز n.2π اجازه عبور می دهد. در نتیجه در نقطه F شاهد تداخل سازنده خواهیم بود. در واقع تخته فرنل به صورت یک عدسی همگرا کننده برای طول موج λ ورودی عمل خواهد کرد.

 

هدف آزمایش

  • بررسی پراش امواج فراصوت توسط تخته منطقه فرنل

 

 

نام تجهيزاتکد قطعهتعداد
سيگنال ژنراتور (تا2مگاهرتز) (لوله صوتي و اولتراسونيک)   S0294  1
اسيلوسکوپ دو کاناله تايواني 20 مگاهرتز  S0061  1
ريل اولتراسونيک بلند همراه با ارابه   S0570  1
گيرنده اولتراسونيک   S0574  1
فرستنده اولتراسونيک  S0575  1
شبه عدسی فرنل (زوج) S0582  1
لغزنده ريل اپتيکي هندسي    S0394   2 
شبه عدسی فرنل (فرد) S0583  1
آینه اولتراسونیک S0576  1
کفه وزنه قلاب‌دار S0127  1
وزنه  gr 200 S0121  1
سیستم حرکت طولی S0572  1
     

 

قطعات ارسالي با توجه به سفارش مشتري مي تواند متفاوت باشد و قطعات دستگاه بر اساس فاکتور صادر شده ارسال خواهند شد و ممکن است با ليست فوق متفاوت باشند.

 

  

 

تجهيزات پيشنهادي ندارد .

 

راهنمای کاربری

کاتالوگ

عکس

در صورت تفاوت نسخه خريداري شده با مستندات محصول ارايه شده دراين بخش ِجهت دريافت نسخه منطبق با محصول خريداري شده با شرکت تماس بگيريد.

 

عناوین مشابه ندارد.