تفرق امواج اولتراسونیک از روزنه

تفرق امواج اولتراسونیک از روزنه
کد محصول:010311

 

اصول و مبانی

هنگامی که یک موج از یک شکاف عبور کند، طبق اصل هویگنس هر نقطه روی جبهه موج مانند یک چشمه نقطه ای عمل می کند که امواج کروی ساطع می کند. حال این جبهه های موج کروی در هر نقطه با هم تداخل کرده و بسته به فاز، می توانند تداخل سازنده یا ویرانگر داشته باشند.می توان نشان داد که رابطه فشار هوای ناشی از صوت بر حسب زاویه برای روزنه دایره ای به صورت زیر است:tafarrogh8که در این رابطه b عرض شکاف و  λ طول موج است.

نقاط کمینه شدت، نقاطی هستند که صورت تابع  فوق صفر شود. پس در زوایای زیر انتظار کمینه شدت داریم:tafarrogh7

 

هدف آزمایش

رسم نمودار شدت برحسب زاویه در پراش از تک شکاف و مقایسه مکان کمینه های شدت با مقادیر نظری

 

 

نام تجهيزاتکد قطعهتعداد
سیگنال ژنراتور (تا2مگاهرتز) (لوله صوتی و اولتراسونیک)   S0294  1
اسیلوسکوپ دو کاناله تایوانی 20 مگاهرتز  S0061  1
ریل اولتراسونیک بلند همراه با ارابه   S0570  1
گیرنده اولتراسونیک   S0574  1
فرستنده اولتراسونیک  S0575  1
ریل اپتیکی هندسی کوتاه (cm 60) S0391  1
لغزنده ریل اپتیکی هندسی    S0394   2 
مفصل مدرج S0457  1
روزنه تفرقی اولتراسونیک با قطر 25 میلی متر S0580  1
آینه اولتراسونیک S0576  1
روزنه تفرقی اولتراسونیک با قطر 20 میلی متر s0581  1

 

قطعات ارسالي با توجه به سفارش مشتري مي تواند متفاوت باشد و قطعات دستگاه بر اساس فاکتور صادر شده ارسال خواهند شد و ممکن است با ليست فوق متفاوت باشند.

 

  

 

تجهيزات پيشنهادي ندارد .

 

راهنمای کاربری

کاتالوگ

عکس

در صورت تفاوت نسخه خريداري شده با مستندات محصول ارايه شده دراين بخش ِجهت دريافت نسخه منطبق با محصول خريداري شده با شرکت تماس بگيريد. 

عناوین مشابه ندارد.