جذب امواج اولتراسونیک در هوا

جذب امواج اولتراسونیک در هوا
کد محصول:010307

اصول و مبانی

 صوت نیز مانند امواج عرضی یک تار، یک موج مکانیکی است. هنگامی که یک آشفتگی اولیه در محیط ایجاد می کنیم، این امواج پدید می آیند و در محیط منتشر می شوند. در سطح میکروسکوپی، نیروهای بین اتم ها عامل انتشار امواج مکانیکی اند. اگر محیط انتشار موج صوتی هوا باشد، و امواج صوتی توسط ذرات هوا جابجا شوند، به دلیل وجود اصطکاک بین ذرات  هوا، مقداری از انرژی امواج صوتی هدر می رود، امواج طولی که از یک چشمه ساطع می شوند، مانند یک کره در حال گسترش، در تمام جهات، منتشر می شوند. در این حالت دامنه موج، مستقیما با چگالی انرژی روی سطح کره متناسب است. این در حالی است که انرژی کل این کره ثابت است.در فواصل بزرگتر، امواج کروی ، به صورت موج تخت در نظر گرفته می شوند.برای امواج صوتی تخت، شدت طبق رابطه زیر کاهش می یابد:jazb1  که در آن I0 شدت اولیه صوت، I(r) شدت در فاصله r و a ضریب جذب می باشد که به فرکانس، دما، درجات آزادی اتم ها و مولکولها در گاز و رطوبت نسبی بستگی دارد.

 

هدف آزمایش

  • بررسی جذب امواج فراصوت درهوا
  • محاسبه ضریب جذب در هوا

 

نام تجهيزاتکد قطعهتعداد
سیگنال ژنراتور (تا2مگاهرتز) (لوله صوتی و اولتراسونیک)   S0294  1
اسیلوسکوپ دو کاناله تایوانی 20 مگاهرتز  S0061  1
ریل اولتراسونیک بلند همراه با ارابه   S0570  1
گیرنده اولتراسونیک   S0574  1
فرستنده اولتراسونیک  S0575  1
متر   S0055  1
لغزنده ریل اپتیکی هندسی    S0394   2 

 

قطعات ارسالي با توجه به سفارش مشتري مي تواند متفاوت باشد و قطعات دستگاه بر اساس فاکتور صادر شده ارسال خواهند شد و ممکن است با ليست فوق متفاوت باشند.

 

  

 

تجهيزات پيشنهادي ندارد .

 

راهنمای کاربری

کاتالوگ

عکس

در صورت تفاوت نسخه خريداري شده با مستندات محصول ارايه شده دراين بخش ِجهت دريافت نسخه منطبق با محصول خريداري شده با شرکت تماس بگيريد. 

عناوین مشابه ندارد.