فنر مرتعش

فنر مرتعش
کد محصول:010303

اصول و مبانی

امواج طولی در فیزیک به دسته ای ازامواج اطلاق می شود که راستای انتشار وارتعاش آنها دریک راستا باشد، به عنوان مثال می توان ازامواج صوتی و امواج منتشره در داخل جامدات و یا مایعات نام برد. درامواج طولی هرذره درراستای انتشار اندکی پیرامون وضعیت ایستای خود نوسان می کند، اگر موج در جهتx منتشر شود و فاصله هر ذره نسبت به وضعیت ایستای خود y باشد خواهیم داشت:fanar4 با نوشتن معادلات انتشار موج تابش و بازتابش و محاسبه فاصله دو گره متوالی می توانیم سرعت انتشار موج را محاسبه کرد.

 

هدف آزمایش

  • بررسی برهمنهی امواج طولی درفنرمرتعش
  • اندازه گیری سرعت انتشار در فنر

 

 

نام تجهيزاتکد قطعهتعداد
سه پایه زمینی بزرگ قابل تنظیم  S0134  1
بدنه مدرج دستگاه فنر مرتعش (موتور مولد موج، سیستم تعلیق موتور، فنر ارتعاشی، تکیه‎گاه ثابت و متحرک، راهنما و سیم‎های رابط)  S0288   1 
سیگنال ژنراتور توان بالا (ویژه فنر مرتعش)  S0291   1

قطعات ارسالي با توجه به سفارش مشتري مي تواند متفاوت باشد و قطعات دستگاه بر اساس فاکتور صادر شده ارسال خواهند شد و ممکن است با ليست فوق متفاوت باشند.

  

 

تجهيزات پيشنهادي ندارد .

 

راهنمای کاربری

کاتالوگ

عکس

در صورت تفاوت نسخه خريداري شده با مستندات محصول ارايه شده دراين بخش ِجهت دريافت نسخه منطبق با محصول خريداري شده با شرکت تماس بگيريد. 

عناوین مشابه ندارد.