تار مرتعش

تار مرتعش
کد محصول:010301

اصول و مبانی

اگر تار مرتعش را در دو نقطه محكم كنيم و آنرا به ارتعاش در آوريم . چون ارتعاشات عرضي در طول تار منتشر شده و در انتهاي ثابت منعكس مي شوند ، امواج ایستاده توليد مي كند . واضح است كه براي ايجاد امواج ایستاده بايد پريود ارتعاشات طوري باشد كه طول تار شامل مضارب زوجي از tar1 3 باشد ، يعني tar1 2

که در آن k عدد صحیح است . چون tar4  (vسرعت موج، fفرکانس موج) است، پس خواهیم داشت :  tar5          

از طرفي آزمايش نشان مي دهد كه سرعت انتشار و ارتعاشات v در تارهاي مرتعش با جذر نيروي كشش (F) در طول تار نسبت مستقيم و با جذر جرم واحد طول تار u نسبت معكوس دارد ، يعنيtar7 با جایگذلری رابطه اخیر در تعریف فرکانس می توانیم فرکانس های مجهول متفاوتر را بر اساس مشخصات دیگر دستگاه محاسبه کنیم.

                  

هدف آزمایش

  • محاسبه فركانسهاي مجهول در تار مرتعش 

 

نام تجهيزاتکد قطعهتعداد
دستگاه تار مرتعش (موتور مولد موج، پیچ‌های تنظیم دامنه، راهنمای نیروسنج و تار)  S0285  1
نیروسنج N 5  S0072  1
قلاب S شکل   S0165  1
شاخص حلقوی قرقره  S0286  3
سیگنال ژنراتور توان بالا (ویژه تار مرتعش)   S0287   1

قطعات ارسالي با توجه به سفارش مشتري مي تواند متفاوت باشد و قطعات دستگاه بر اساس فاکتور صادر شده ارسال خواهند شد و ممکن است با ليست فوق متفاوت باشند.

  

 

تجهيزات پيشنهادي ندارد .

 

راهنمای کاربری

راهنمای نصب و راه اندازی

کاتالوگ

عکس

در صورت تفاوت نسخه خريداري شده با مستندات محصول ارايه شده دراين بخش ِجهت دريافت نسخه منطبق با محصول خريداري شده با شرکت تماس بگيريد.

 

 بررسی ارتعاشات عرضی

ارتعاش در نخ