گوی و حلقه

اصول و مبانی

 

 

 

 

هدف آزمایش

 

 

 

 

 

 

نام تجهيزاتکد قطعهتعداد
سه پایه رومیزی کوچک قابل تنظیم   S0133  1
ستون با قطر 10 و طول 500 میلیمتر  S0143  1
بست 10 به 10 (پیچ دستی کائوچویی)    S0153  1
 مشعل با شیر استاندارد  S0172  1
  
  

 

قطعات ارسالي با توجه به سفارش مشتري مي تواند متفاوت باشد و قطعات دستگاه بر اساس فاکتور صادر شده ارسال خواهند شد و ممکن است با ليست فوق متفاوت باشند.

 

  

 

تجهيزات پيشنهادي ندارد .

 

در صورت تفاوت نسخه خريداري شده با مستندات محصول ارايه شده دراين بخش ِجهت دريافت نسخه منطبق با محصول خريداري شده با شرکت تماس بگيريد. 

عناوین مشابه ندارد.