آونگ پیچشی

آونگ پیچشی
کد محصول:010210

اصول و مبانی

اگر در یک آونگ ساده به جای نخ از فنر استفاده کنیم، می توانیم 3 نوع حرکت نوسانی داشته باشیم:

1- حرکت آونگ در راستای افقی   

2- حرکت در راستای قائم

3- حرکت به صورت پیچشی (حول محور فنر)

همانطور که برای تغییر طول فنر نسبت نیرو به میزان تغییر طول ، ضریب سختی فنر نامیده می شود که این مقدار فقط به خصوصیات ظاهری فنر بستگی دارد؛ در حرکت پیچشی نیز نسبت گشتاور به زاویه ی انحراف یافته ضریب پیچشی فنر نامیده می شودکه آن نیز به جنس فنر مربوط می شود.

                              ضریب سختی          F=-kx                        

                             ضریب پیچشی                                           τ=-kx 

هدف آزمایش

  • تعیین ضریب پیچش فنر

 

نام تجهيزاتکد قطعهتعداد
  سه پایه رومیزی بزرگ قابل تنظیم S0132   1
  بدنه آونگ پیچشی همراه با رها کننده  S0189  1
  فنر آونگ پیچشی  S0190  1
  وزنه نوسان‏گر   S0191  1
  کرنومتر  S0045  1
  کولیس معمولی   S0050  1

قطعات ارسالي با توجه به سفارش مشتري مي تواند متفاوت باشد و قطعات دستگاه بر اساس فاکتور صادر شده ارسال خواهند شد و ممکن است با ليست فوق متفاوت باشند.

  

 

تجهیزات پیشنهادی ندارد .

 

راهنمای کاربری

راهنمای نصب و راه اندازی

کاتالوگ

نتایج مطلوب

عکس

در صورت تفاوت نسخه خريداري شده با مستندات محصول ارايه شده دراين بخش ِجهت دريافت نسخه منطبق با محصول خريداري شده با شرکت تماس بگيريد.

 

فنر پیچشی

اندازه گیری ضریب سختی پیچشی فنر