حرکت پرتابی و آونگ برخورد (آونگ بالستیک)

حرکت پرتابی و آونگ برخورد (آونگ بالستیک)
کد محصول:010203

اصول و مبانی

حرکت پرتابی 

حركت منحني الخط با شتاب ثابت يك جسم را كه بطورمايل پرتاب مي شود، حركت پرتابي مي نامند. درحركت پرتابي هرگاه جسم داراي سرعت اوليه باشد، شتاب جسم تحت تاثير نيروي وزن ومقاومت هوا خواهد بود ودرهرلحظه نيروي جاذبه مؤثربرپرتاب به سمت مركززمين است. دراين قسمت به علت كمي طول مسيرمي توان نيروي جاذبه مؤثر راثابت فرض نموده وحركت جسم دردستگاه مختصات متصل به زمين را مورد بحث قرارداد. حركت جسم دريك صفحه قرارمي گيرد. 

 

 

هدف آزمایش

  • محاسبه سرعت اوليه پرتاب
  •  برد و ماكزيمم ارتفاع درحركت پرتابي به عنوان تابعي از زاويه پرتاب

 

 

 

 

نام تجهیزاتکد قطعهتعداد
  تابلوی بالستیک همراه با شاخص زاویه S0192 1
  تایمر دیجیتال دوحالته (یک زمانه، چهار زمانه (quad timer)) با دقت 0.001 ثانیه S0046 1
   پرتابه همراه با سنسور مادون قرمز حلقوی و گلوله‏ گیر الکتریکی S0194 1
  گلوله S0196 2
  آونگ بالستیک S0197 1
  متر S0055 1
  کاغذ کاربنی S0617 1
  کابل USB چاپگر S0634 2
  میزچه سقوط حرکت پرتابی همراه با سنسور ضربه ای S0193 1
  تراز S0198 1
  کاغذ میلیمتری S0533 1

قطعات ارسالی با توجه به سفارش مشتری می تواند متفاوت باشد و قطعات دستگاه بر اساس فاکتور صادر شده ارسال خواهند شد و ممکن است با لیست فوق متفاوت باشند.

  

 

تجهیزات پیشنهادی ندارد.

 

راهنمای کاربری

راهنمای نصب و راه اندازی

کاتالوگ

 عکس

نتایج مطلوب

در صورت تفاوت نسخه خريداري شده با مستندات محصول ارايه شده دراين بخش ِجهت دريافت نسخه منطبق با محصول خريداري شده با شرکت تماس بگيريد.

 

حرکت پرتابی در سطح افق