گشتاور لختی با محرک وزنه

اصول و مبانی

 

 

 

هدف آزمایش

 

 

 

 

نام تجهيزاتکد قطعهتعداد
 بدنه دستگاه گشتاور لختی با محرک وزنه  S0250  1
 سه پایه رومیزی بزرگ قابل تنظیم  S0132   1 
 دیسک گشتاور لختی   S0246  1
 میله نوسانی و محور و وزنه‏ های گشتاور لختی  S0247  1
 استوانه توپر گشتاور لختی  S0248  1
 استوانه توخالی گشتاور لختی  S0249  1
  نیروسنج N 2  S0071  1
 قرقره گشتاور لختی با محرک وزنه  S0256  1
 بست  Uشکل  S0156  1
 کفه وزنه قلاب‌دار  S0127   1 
 پایه وزنه S0115  1
 وزنه  gr 5 S0116 1
 وزنه  gr 10 S0117 1
 وزنه  gr 20 S0118 2
 وزنه  gr 50 S0119 1
 وزنه  gr 100 S0120 1
 کرنومتر S0045 1
 سطح مانع وزنه گشتاور لختی S0251 1
 ستون با قطر 10 و طول 600 میلیمتر S0142 1
 متر S0055 1

قطعات ارسالي با توجه به سفارش مشتري مي تواند متفاوت باشد و قطعات دستگاه بر اساس فاکتور صادر شده ارسال خواهند شد و ممکن است با ليست فوق متفاوت باشند.

  

 

تجهيزات پيشنهادي ندارد .

 

 کاتالوگ

در صورت تفاوت نسخه خريداري شده با مستندات محصول ارايه شده دراين بخش ِجهت دريافت نسخه منطبق با محصول خريداري شده با شرکت تماس بگيريد.

 

دستگاه گشتاور ماند

ممان اینرسی

اینرسی دورانی