دو شکاف یانگ (مدل X)

اصول و مبانی

هرگاه در مقابل شكاف باريك S  دو شكاف باريك و نزديك بهم  S2و S1 را قرار دهيم بطوريكه  S2و S1 به يك فاصله از چشمه S باشد، بر پرده P موازي با دو شكاف نوارهاي تداخلي تاريك و روشن بنام فريز تشكيل مي شود. تشكيل فريز به محل بستگي ندارد و در تمام نقاط بعد از دو شكاف وجود دارند .چنين فريزهايي را جايگزين نشده گويند. بين دو فريز تاريك و روشن مجاور حد جدائي واضحي وجود ندارد بلكه پس از فريز روشن ، نور بتدريج كم شده و به فريز تاريك ختم مي شود.مي توان با اندازه گيري فاصله دو فريز متوالي ايجاد شده بوسيله دو شکاف طول موج نور به كار رفته را حساب كرد.

هدف آزمایش

    بررسي پديده تداخل نور بوسيله دو روزنه يانگ
     اندازه گيري طول موج نور

نام تجهيزاتکد قطعهتعداد
 لامپ سدیم  S0435  1
 منبع تغذیه لامپ سدیم  S0436  1
 قاب لامپ سدیم   S0541  1
 سه پایه رومیزی کوچک قابل تنظیم  S0133  2
 ستون با قطر 10 و طول 500 میلیمتر  S0143  1
 ستون با قطر 10 و طول 180 میلیمتر  S0147  1
 بست 12 به 10 (پیچ دستی کائوچویی)   S0151  1
 شکاف متغیر  S0398  1
 پک دوشکاف یانگ (دو عدد دو شکاف)  S0400  1
 اسلایدگیر ثابت   S0405  1
میکروسکوپ مکانیکی (X) S0536 1
ریل اپتیکی مدرن S0392 1
لغزنده ریل اپتیکی مدرن S0393 2

 

قطعات ارسالي با توجه به سفارش مشتري مي تواند متفاوت باشد و قطعات دستگاه بر اساس فاکتور صادر شده ارسال خواهند شد و ممکن است با ليست فوق متفاوت باشند.

 

  

 

تجهيزات پيشنهادي ندارد .

 

راهنمای کاربری

راهنمای نصب و راه اندازی

کاتالوگ

عکس

فیلم آموزشی

در صورت تفاوت نسخه خريداري شده با مستندات محصول ارايه شده دراين بخش ِجهت دريافت نسخه منطبق با محصول خريداري شده با شرکت تماس بگيريد. 

دو روزنه یانگ