کنفرانس سالانه فیزیک ایران - اصفهان 1388

- کنفرانس سالانه فیزیک ایران - 1388

کنفرانس فیزیک ایران و چهاردهمین همایش دانشجویی فیزیک از ۲۴ تا ۲۷ مردادماه ۱۳۸۸ در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار گردید.

شرکت شرق آزما به عنوان اسپانسر در این کنفرانس حضور داشت.

برای دسترسی به اخبار کامل این کنفرانس به لینک زیر مراجعه نمایید.

http://www.psi.ir/?physics88


konferance_87_esfehan