گزارش حضور مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت شرق آزما بارثاوا در کارگاه آموزشی کارآفرینی 2016

  مدیر عامل، آقای  بهروز یزدی،و  رئیس هیئت مدیره شرکت شرق آزما بارثاوا آقای مهدی خادم، در کارگاه آموزشی کارآفرینی برای دانشمندان و مهندسان کشورهای درحال توسعه که از تاریخ 30 مارس تا 5 آپریل 2016 در تریسته ایتالیا برگزار شد، به نمایندگی از  شرکت حضور یافتند. این کارگاه  در مرکز بین المللی فیزیک تئوری عبدالسلام (ICTP) برگزار شد.

ictp2                                02                      

ictp                                01