بهروز یزدی

 

تحصیلات

 كارشناسي مهندسی معدن از دانشگاه صنعتی اصفهان

  

سوابق کاری و فعاليت ها:

 مدیریت شرکت شرق آزما بارثاوا از سال 1387 تا کنون

اجرای بنچ مارک های بند بتنی شوسف در جنوب خراسان در سال 1376

اجرای پنجه سنگی سد خاکی چهار فرسخ در جنوب خراسان در سال 1376

تولید تجهیزات آزمایشگاهی فیزیک در محیط کارگاهی کوچک غیر رسمی از سال 1370 تا 1387