مهدی خادم

تحصيلات:

دانشجوی مقطع دکتری فیزیک گرایش نجوم و اخترفیزیک؛ دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان

كارشناسي ارشد فیزیک گرایش نجوم و اخترفيزيك؛ دانشگاه فردوسي مشهد

كارشناسي فيزيك؛ دانشگاه فردوسي مشهد

سوابق علمی:

 Mahdi Khadem, Sepehr Arbabi Bidgoli, “Redshift Analysis of Cosmic Voids”, ICTP Summer School on Cosmology; Trieste, Italy, 2012

بررسي تحولي تهي جاها برحسب انتقال به سرخ؛ همايش بين المللي نجوم و اخترفيزيك؛ مراغه؛ خرداد 1388

بررسي تهي جاها در انتقال به سرخ هاي زياد؛ همايش ملي نجوم، اخترفيزيك و كيهانشناسي؛ شيراز؛ ارديبهشت 1388

سوابق اجرایی:

مدیریت بخش طراحی و مهندسی آزمایشات فیزیک در شرکت شرق آزما از سال 1385 تا کنون

دبیر اجرایی هفدهمین همایش نجوم و اخترفیزیک ایران؛ دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان؛ 1392

عضو کمیته اجرایی شانزدهمین همایش نجوم و اخترفیزیک ایران؛ دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان؛ 1391

عضو هیئت ژوری المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک؛ 1388

فعاليت هاي پژوهشي:

طراحي اپتيكي و ساخت تداخل سنج تویمن – گرین ؛ تابستان 1392

طراحي و ساخت سيستم اندازه گيري ولتاژ هال برروي نمونه هايي با ضخامت 1 تا 35 ميكرومتر؛ بهار 1388

طراحي و ساخت سيستم اندازه گيري ثابت پلانك براساس پديده فتوالكتريك؛ بهار 1388

امكان سنجي ساخت لامپ هاي طيفي؛ زمستان 1387

ساخت لامپ هاي طيفي جيوه و نئون؛ زمستان 1387

طراحي سيستم اندازه گيري دما از راه دور؛ زمستان 1387

كاليبراسيون سنسور SMTIR99XX و محاسبه ميزان اتلاف انرژي در پنجره طيفي فيلتر سنسور؛ پاييز 1387

امكان سنجي ساخت الكترون تيوپ و تكثير كننده هاي الكتروني؛ تابستان 1387

طراحي و ساخت سيستم تعيين راستاي قطبش فيلترهاي پلاريزه؛ بهار 1387

طراحي و ساخت سيستم كاليبراسيون دستگاه تسلامتر؛ بهار 1387

شبيه سازي ميدان مغناطيسي براي توليد سيم پيچ هاي مولد ميدان به منظور دستيابي به ميدان هايي بيش از 1 تسلا؛ بهار 1387

طراحي اپتيكي و ساخت تداخل سنج مايكلسون؛ پاييز 1386

طراحي اپتيكي و ساخت ميكروسكوپ اپتيكي؛ تابستان 1386

طراحي اپتيكي و ساخت اسپكترومتر؛ تابستان 1386

امكان سنجي ساخت و ساخت توري پراش بر اساس ليتوگرافي؛ تابستان 1386

ويرايش كتاب فيزيك شركت شرق آزما؛ تابستان 1386

طراحي اپتيكي و ساخت تداخل سنج فابري-پرو (پروژه كارشناسي، استاد راهنما دكتر كوروش جاويدان)؛ مهر 1385 تا آذر 1386