مدیر عامل، آقای  بهروز یزدی،و  رئیس هیئت مدیره شرکت شرق آزما بارثاوا آقای مهدی خادم، در کارگاه آموزشی کارآفرینی برای دانشمندان و مهندسان کشورهای درحال توسعه که از تاریخ 30 مارس تا 5 آپریل 2016 در تریسته ایتالیا برگزار شد، به نمایندگی از  شرکت حضور یافتند. این کارگاه  در مرکز بین المللی فیزیک تئوری عبدالسلام (ICTP) برگزار شد.

ictp2                                02                      

ictp                                01