شرکت شرق آزما در جشنواره مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری خراسان رضوی که در تاریخ 14 اردیبهشت در بوستان لاله مشهد برگزار گردید، به عنوان شرکت برگزیده مرکز رشد جامع انتخاب شد.

لوح تقدیر دریافتی در قسمت تقدیرنامه ها در بخش درباره ما قابل رویت است. این انتخاب ثمره اعتماد مشتریان گرامی و تلاش بی وقفه عوامل این شرکت است. 

RoshdSelectedCeremony