به مناسبت هفته ی پژوهش همچون سال های گذشته نمایشگاهی با عنوان فن آوری و پژوهش در مکان نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار گردید.

 

                                  90- 2 320x200         90- 3 320x200

افتتاح نمایشگاه با سخنرانی سردار وحیدی؛ وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و همچنین دکتر دانشجو؛ وزیر علوم و تحقیقات پیرامون پژوهش و ارتقاء آن در کلیه زمینه ها و داشتن تلاش بیشتر و دفاعی تر در پیشبرد علوم آغاز و با حضور اساتید و دانشجویان طی روزهای نمایشگاهی از ساعات 8:30 الی 16 به کار خود ادامه داد.

 

               90- 4 320x200        90- 8 320x200        90- 5 320x200

(حضور مراجعین از قشر دانش آموز تا دانشجو و استاد دانشگاه - پدیده تداخل نوری؛ آزمایش حلقه های نیوتن)


 امکانات رفاهی نامناسب؛ واگذاری سالن قدیمی و معیوب بودن سیستم حرارتی و سردی آن برای غرفه داران بسیار دردسر ساز بوده و اقدامات صورت گرفته در بهبود آن تاثیر چندانی نداشت.

 

                 90- 9 320x200        90- 6 320x200        90- 10 320x200

 

 

شرکت شرق آزما وابسته به پارک علم و فن آوری یکی از شرکت کنندگان این نمایشگاه در زمینه ی ارائه تجهیزات آزمایشگاهی کاربردی فیزیک و برق و مکانیک بود.

 

                                      90- 1 320x200        90- 7 320x200

(و پایان نمایشگاه)