هفتمین نمایشگاه اختصاصی ایران در تاریخ 22 لغایت 26 بهمن ماه زیر نظر سازمان توسعه و تجارت ایران و وزارت صنایع و معادن در شهر هرات افغانستان برگزار گردید . این نمایشگاه نشان از پتانسیل بالای گسترش روادید تجاری فی ما بین دو کشور بود .بازدیدکنندگان نمایشگاه بخصوص دانشجویان ، مشتاق به شناسایی و استفاده از دستاوردها و دانش روز بودند ، در این خصوص شرکت تلاش کرد با انتشار اطلاعات فنی خود بصورت فیلم و عکس خود را بین قشر متخصص که در شاخه کاری شرق آزما فعالیت دارند بیشتر از پیش معرفی کند . تعداد دانشگاه های مستقر در هرات کم نبود ، لذا تعداد دانشجویان و مراجعین متخصص چشمگیر بود و نشان از آینده ای روشن جهت ارتباطات گسترده تجاری را می داد. در این بین باید از مساعدت مالی مسئولین پارک علم و فناوری خراسان جهت پیشبرد امور تشکر و قدردانی کرد که حامی  ما در این نمایشگاه بودند .اما در این نمایشگاه چند نکته  منفی حائز اهمیت بود . اول اینکه نمایشگاه در زمان بدی تنظیم و برگزار شده بود ، زیرا فصل سرد و همزمان با تعطیلات دانشگاه ها بود ، لذا اساتید و مسئولین زیربط عموما ً در خارج از کشور بودند . دوم در مورد اطاع رسانی بود . برای چنین نمایشگاه بزرگ و مهمی تبلیغات و اطاع رسانی بسیار ضعیف انجام گرفته بود . مخصوصا ً در شاخه فعالیتی شرکت شرق آزما . امید است که در نمایشگاه های بعدی این مشکل حل شود .از آنجایی که هدف شرکت ، معرفی تولیدات خود به بازارهای جهانی است ، توانست گامی نوین جهت افزایش مراودات تجاری با شرکت های افغان برای خود ایجاد کند و دانشجویان را بیشتر با تجهیزات و دستگاه های آزمایشگاهی ، صنعتی و استاندارد شرکت ، آشنا کند و از این طریق  بتوانیم کمکی در جهت توسعه علم و فناوری داشته باشیم.